Gratulujeme!

Úspěšně jste zaregistrovali své produkty Oral-B. Nyní jste o dva kroky blíž k lepšímu zdraví ústní dutiny.

Vytiskněte si tuto stránku a uschovejte si také účtenku. arrow

Poznámka: Aby bylo možné získat prodlouženou záruku, je třeba zadat správné typové číslo a datum zakoupení.

Po kliknutí zde se zobrazí Dotazy k záruce nebo Servis a opravy výrobků

V záruční době zdarma odstraníme jakékoli vady přístroje způsobené vadami materiálu nebo zpracování, a to tak, že dle našeho uvážení přístroj opravíme nebo celý vyměníme. Jednotka může být v závislosti na dostupnosti nahrazena stejným modelem jiné barvy, popřípadě jiným rovnocenným modelem.

Chcete-li uplatnit prodlouženou záruku, je nutné, abyste tento doklad o registraci spolu s originálem účtenky uschovali a předložili v místním autorizovaném servisním středisku Oral-B. Doporučujeme tento dokument vytisknout a spolu s originálem účtenky uschovat. Seznam autorizovaných servisních středisek Oral-B najdete na adrese service.braun.com.

Tato záruka se vztahuje na všechny země, kam tento výrobek Oral-B nebo autorizovaný distributor dodávají. Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené chybným používáním, běžným opotřebením nebo používáním, zejména v případě kartáčkových hlav, ani na vady, které mají zanedbatelný vliv na hodnotu nebo provoz přístroje.

Tato záruka se nevztahuje na (i) škody způsobené nehodou, zneužitím, nevhodným použitím, zanedbáním, nesprávným použitím nebo výrobkem jiným než P> (ii) poškození způsobené servisem provedeným kýmkoliv jiným než společností Braun nebo autorizovaným servisním místem společnosti Braun; (iii) produkt nebo část, které byly upraveny bez písemného souhlasu společnosti P&G a (iv) poškození vzniklé v důsledku používání nebo nemožnosti používat držák/pouzdro Oral-B na chytrý telefon, držák chytrého telefonu na zrcadlo nebo nabíjecí cestovní pouzdro („Příslušenství“).

Poznámka k ochraně životního prostředí Recycling Imageset - desktop

Produkt obsahuje baterie a/nebo recyklovatelný elektroodpad. Z důvodu ochrany životního prostředí je neodhazujte do běžného domácího odpadu, ale odevzdejte na příslušném sběrném místě ve své zemi.