Õnnitleme!

Teie Oral-B too(de)te registreerimine õnnestus. Nüüd te olete paremale suu tervisele kaks sammu lähemal.

LAADIGE ALLA SEE LEHEKÜLG PDF-VORMINGUS, ET SEE ENDALE SALVESTADA arrow

Pange tähele: Kehtiva garantiipikenduse saamiseks peavad sisestatud tüübi kood ja ostukuupäev olema õiged.

Garantiiperioodi jooksul kõrvaldame tasuta seadme materjalist või töökvaliteedist tulenevad defektid oma äranägemisel kas parandamise või kogu seadme asendamise teel. Kättesaadavusest sõltuvalt võib seadme asendada teist värvi seadme või samaväärse mudeliga.

Pikendatud garantiiaja kasutamiseks peate hoidma alles ja esitama kohalikule Oral-B teeninduskeskusele selle registreerimistõendi koos algse ostukviitungiga. Soovitame selle dokumendi printida ja säilitada seda koos algse ostukviitungiga. Oral-B volitatud teeninduskeskuste loetelu leiate aadressil service.braun.com.

See garantii kehtib kõikides riikides, kus selle seadme on müünud Oral-B või selle määratud turustaja. See garantii ei kata järgmist: kahju, mis tuleneb valest kasutamisest, tavapärasest kulumisest või kasutamisest, eriti harjapeade puhul, ega ka defekte, millel on vähene mõju seadme väärtusele või toimimisele.

See piiratud garantii ei hõlma (i) kahju, mille põhjuseks on õnnetusjuhtum, kuritarvitamine, väärkasutamine, hooletus, vale kasutus või mitte-P&G toode; (ii) kahju, mille on põhjustanud kellegi muu kui Brauni või Brauni volitatud teenusepakkuja; (iii) toodet või osa, mida on modifitseeritud ilma P&G kirjaliku loata, ja (iv) kahju, mis tuleneb Oral-B nutitelefoni aluse/ketta, nutitelefoni peeglihoidiku või reisivutlari kasutamisest või oskamatusest seda kasutada. („Tarvikud“).

Keskkonnateatis Recycling Imageset - desktop

Toode sisaldab patareisid ja/või ringlussevõetavaid elektriseadmete jäätmeid. Keskkonnakaitse huvides ärge visake seadet olmeprügi hulka, vaid viige see ringlussevõtuks teie riigis asuvatesse elektriseadmete jäätmete kogumispunktidesse.