Συγχαρητήρια!

Καταχωρήσατε επιτυχώς τα Oral-B προϊόντα σας. Είστε τώρα δύο βήματα πιο κοντά σε μια ανώτερη στοματική υγεία.

ΛΑΒΕΤΕ ΕΝΑ PDF ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΑΣ arrow

Παρακαλούμε σημειώστε: Ο κωδικός τύπου και η ημερομηνία αγοράς που καταχωρήσατε πρέπει να είναι πραγματικά για να λάβετε μια έγκυρη παρατεταμένη εγγύηση.

Εντός της περιόδου της εγγύησης, θα αναλαμβάνουμε δωρεάν την ευθύνη κάθε βλάβης στη συσκευή που προκύπτει από ελαττώματα στα υλικά ή την κατασκευή, είτε με επιδιόρθωση είτε με αντικατάσταση ολόκληρης της συσκευής κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, η αντικατάσταση μιας μονάδας ενδέχεται να οδηγήσει σε μοντέλο διαφορετικού χρώματος ή αντίστοιχο μοντέλο.

Για να εξαργυρώσετε την παρατεταμένη εγγύησή σας, απαιτείται να διατηρήσετε και να υποβάλετε αυτήν την απόδειξη εγγραφής μαζί με την αρχική απόδειξη πώλησης στο τοπικό εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης της Oral-B. Σας συνιστούμε να εκτυπώσετε αυτό το έγγραφο και να το διατηρήσετε μαζί με την αρχική απόδειξη πώλησης. Θα βρείτε μια λίστα εξουσιοδοτημένων κέντρων εξυπηρέτησης της Oral-B στο service.braun.com.

Αυτή η εγγύηση παρατείνετε σε κάθε χώρα όπου αυτή η συσκευή παρέχεται από την Oral-B ή τον εξουσιοδοτημένο διανομέα της. Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιά λόγω ακατάλληλης χρήσης ή συνήθους φθοράς, ειδικά όσον αφορά τις κεφαλές βουρτσίσματος, ούτε ελαττώματα που έχουν αμελητέες επιπτώσεις στην αξία ή τη λειτουργία της συσκευής.

Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν ισχύει για (i) ζημιά που προκαλείται από ατύχημα, κατάχρηση, εσφαλμένη χρήση, αμέλεια, εσφαλμένη εφαρμογή ή προϊόν μη P&G, (ii) ζημιά που προκαλείται από σέρβις που πραγματοποιείται από οποιονδήποτε εκτός της Braun ή του εξουσιοδοτημένου κέντρου σέρβις της Braun, (iii) προϊόν ή εξάρτημα που έχει τροποποιηθεί χωρίς τη γραπτή άδεια της P&G και για (iv) ζημιά που προκύπτει από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της βάσης του smartphone της Oral-B, της βάσης καθρέφτη του smartphone ή της θήκης ταξιδίου με φορτιστή («Αξεσουάρ»).

Περιβαλλοντική ειδοποίηση Recycling Imageset - desktop

Το προϊόν περιέχει μπαταρίες ή/και ανακυκλώσιμα ηλεκτρικά απόβλητα. Για να προστατέψετε το περιβάλλον, μην τα απορρίπτετε στα οικιακά απορρίμματα, αλλά αναζητήστε τα σημεία συλλογής ηλεκτρικών αποβλήτων για ανακύκλωση στη χώρα σας.