Apsveicam!

Jūs esat veiksmīgi reģistrējis(-usi) savus Oral-B produktus. Tagad jūs esat divus soļus tuvāk labākai mutes veselībai.

LEJUPIELĀDĒJIET ŠĪS LAPAS PDF FAILU, LAI TO SAGLABĀTU TURPMĀKAI ATSAUCEI arrow

Lūdzu, ņemiet vērā: ievadītajam tipa kodam un pirkuma datumam jābūt faktiskiem, lai saņemtu derīgu garantijas pagarinājumu.

Noklikšķiniet šeit, lai skatītu sadaļas Garantijas jautājumi vai Produktu serviss un remonts

Garantijas periodā mēs bez maksas novērsīsim ierīces defektus, kas radušies materiāla vai ražošanas kļūmju dēļ, pēc mūsu izvēles vai nu salabojot ierīci, vai aizstājot to ar jaunu. Atkarībā no pieejamības ierīce var tikt nomainīta ar ierīci citā krāsā vai ekvivalentu modeli.

Lai izmantotu pagarināto garantiju, jums jāsaglabā un jāiesniedz šis reģistrācijas apliecinājums kopā ar oriģinālo pirkuma čeku vietējā Oral-B pilnvarotajā servisa centrā. Mēs iesakām izdrukāt šo dokumentu un glabāt to kopā ar oriģinālo pirkuma čeku. Oral-B pilnvaroto servisa centru sarakstu atradīsiet vietnē serviss.braun.com.

Šī garantija attiecas uz jebkuru valsti, kurā šo ierīci piegādā Oral-B vai tā norādīts izplatītājs. Uz šo garantiju neattiecas: nepareizas lietošanas izraisīti bojājumi, parasts nolietojums, it īpaši attiecībā uz zobu birstes uzgaļiem, kā arī defekti, kuri ievērojami neietekmē ierīces vērtību vai darbību.

Šī ierobežotā garantija neattiecas uz (i) bojājumiem, kas radušies negadījuma, ļaunprātīgas izmantošanas, nepareizas izmantošanas, nolaidības, nepareiza pielietojuma vai produkta, kas nav P&G izstrādājums, vainas dēļ; (ii) bojājumiem, ko radījusi apkope, ko veic kāds cits, nevis Braun vai Braun pilnvarota servisa vieta; (iii) izstrādājumiem vai tā daļām, kas pārveidoti bez P&G rakstiskas atļaujas, un (iv) bojājumiem, kas radušies, lietojot vai nelietojot Oral-B viedtālruņa statīvu/ripu, viedtālruņa spoguļa turētāju vai uzlādes futrāli ceļošanai (skat. “Piederumi"").

Vides aizsardzības paziņojums Recycling Imageset - desktop

Produkts satur akumulatorus un/vai otrreizējā pārstrādē izmantojamus elektroiekārtu atkritumus. Lai sargātu vidi, neizmetiet produktu sadzīves atkritumos, bet pārstrādes nolūkos nogādājiet to kādā no Jūsu valstī nodrošinātajiem elektroiekārtu atkritumu savākšanas punktiem.