Iskrene čestitke!

Uspešno ste registrirali svoj izdelek/svoje izdelke Oral-B Zdaj ste za 2 koraka bližje izjemnemu ustnemu zdravju.

SHRANITE TO STRAN V PDF OBLIKI ZA SVOJO EVIDENCO arrow

Prosimo, upoštevajte: Koda tipa in vneseni datum nakupa morata ustrezati dejanskemu stanju, da prejmete veljavno podaljšano garancijo.

Znotraj garancijskega obdobja bomo brezplačno odpravili okvare, ki nastanejo zaradi napak v materialu ali izdelavi. Po lastni presoji bomo napravo popravili ali jo zamenjali. Glede na razpoložljivost bomo morda vašo enoto nadomestili z enoto druge barve ali drugim, enakovrednim modelom.

Da ponovno pridobite podaljšano garancijo, morate shraniti in posredovati to dokazilo o registraciji skupaj z originalnim računom lokalnemu pooblaščenemu servisnemu centru za blagovno znamko Oral-B. Priporočamo, da ta dokument natisnete in ga hranite skupaj z originalnim računom. Seznam pooblaščenih servisnih centrov Oral-B je na voljo na spletni strani service.braun.com.

Ta garancija velja v vseh državah, kjer to napravo dobavlja družba Oral-B ali njen pooblaščen distributer. Ta garancija ne krije: poškodb zaradi nepravilne uporabe, normalne obrabe ali uporabe, še posebej nastavkov ščetk, kot tudi okvar, ki imajo zanemarljiv vpliv na vrednost ali delovanje naprave.

Ta omejena garancija ne velja za (i) škodo, ki nastane zaradi nesreče, zlorabe, napačne uporabe, zanemarjanja ali izdelka, ki ni izdelek družbe P> (ii) škodo, ki nastane zaradi servisiranja s strani oseb, ki niso predstavniki družbe Braun ali zaposleni na pooblaščenem servisu družbe Braun; (iii) izdelek ali del izdelka, ki je bil spremenjen brez pisnega dovoljenja družbe P&G, in (iv) škodo, ki nastane iz uporabe ali nezmožnosti uporabe stojala/držala Oral-B za pametni telefon, zrcalnega držala za pametni telefon ali polnilnega potovalnega etuija („Dodatna oprema“).

Okoljsko obvestilo Recycling Imageset - desktop

Izdelek vsebuje baterije in/ali električne odpadne dele, ki jih je mogoče reciklirati. Izdelka zaradi zaščite okolja ne smete zavreči med gospodinjske odpadke, temveč ga morate v reciklažo odnesti na eno izmed točk za zbiranje odpadne električne in elektronske opreme, ki so na voljo v vaši državi.