Gratulujeme!

Registrácia vášho výrobku (výrobkov) Oral-B prebehla úspešne. Ste tak o dva kroky bližšie k vynikajúcemu zdraviu ústnej dutiny.

STIAHNITE SI PDF TEJTO STRÁNKY A USCHOVAJTE PRE ĎALŠIE POTREBY arrow

Upozornenie: Na obdržanie platnej predĺženej záruky je potrebné zadať presný typový kód a dátum nákupu.

Kliknite, ak máte otázky týkajúce sa Záruky alebo Servisu a opravy výrobku

V rámci záručnej lehoty bezplatne odstránime všetky chyby výrobku spôsobené vadou materiálu alebo výrobnou chybou, a to buď formou opravy alebo výmenou celého zariadenia, podľa nášho uváženia. V závislosti od dostupnosti náhradnej jednotky môže ísť o odlišnú farbu alebo ekvivalentný model.

Na uplatnenie predĺženej záruky je potrebné, aby ste si ponechali tento doklad o registrácii a predložili ho spolu s originálom dokladu o kúpe v miestnom autorizovanom servisnom stredisku Oral-B. Odporúčame vám, aby ste si tento dokument vytlačili a uschovali ho spolu s originálom dokladu o kúpe. Zoznam autorizovaných servisných stredísk Oral-B nájdete na stránke service.braun.com.

Táto záruka sa vzťahuje na každú krajinu, do ktorej výrobok dodáva spoločnosť Oral-B alebo jej zmluvný distribútor. Táto záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené nesprávnym použitím, bežným opotrebovaním a používaním, a to najmä pri čistiacich hlaviciach, ani na chyby, ktoré majú len zanedbateľný vplyv na hodnotu alebo prevádzku zariadenia.

Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na (i) škody spôsobené nehodou, nesprávnym použitím, zneužitím, nedbalosťou, nesprávnou aplikáciou alebo produktom inej značky ako P> (ii) škody spôsobené následkom servisu vykonaného iným subjektom ako spoločnosťou Braun alebo autorizovaným servisným miestom Braun; (iii) produkt alebo jeho časť, ktorá bola upravená bez písomného súhlasu spoločnosti P&G, a (iv) škody vzniknuté následkom používania alebo nemožnosti používať stojan na smartfón Oral-B, držiak na smartfón so zrkadlom alebo nabíjacie cestovné puzdro („Príslušenstvo“).

Informácie týkajúce sa životného prostredia Recycling Imageset - desktop

Výrobok obsahuje batérie a/alebo recyklovateľný elektrický odpad. V rámci ochrany životného prostredia spotrebič nelikvidujte v komunálnom odpade, ale odneste ho do miestneho zberu elektrického odpadu.