Oral-B Logo
บริการของ Oral-B

คู่มือผู้ใช้
ค้นหาคู่มือผู้ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ Oral-B ของคุณ

ค้นหาคู่มือที่ใช่สำหรับผลิตภัณฑ์ Oral-B ของคุณ

ป้อนหมายเลขประเภทผลิตภัณฑ์ 4 หลักของคุณ:
หรือเลือกผลิตภัณฑ์ของคุณจากรายการ::

ฉันจะดูหมายเลขประเภทได้ที่ใด

หมายเลขประเภท 4 หลักที่พิมพ์อยู่บนผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าของ Oral-B ทุกชิ้นนั้นสามารถใช้เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณได้

ตัวอย่างของหมายเลขประเภท 4 หลัก (ประเภท: 3753):

Part number example 1