ยินดีด้วย!

คุณลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ Oral-B ของคุณสำเร็จแล้ว ตอนนี้คุณก็ใกล้ที่จะมีสุขภาพช่องปากที่เหนือกว่าแล้ว

พิมพ์หน้านี้และบันทึกหลักฐานการซื้อของคุณ arrow

โปรดทราบ: รหัสประเภทและวันที่ซื้อต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อรับการต่ออายุของการรับประกัน

โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูคำถามเกี่ยวกับการรับประกันหรือบริการและการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์

"ภายในระยะเวลาการรับประกัน เราจะรับผิดชอบข้อบกพร่องใด ๆ ของอุปกรณ์ที่เกิดจากข้อผิดพลาดของวัสดุหรือการประกอบ ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนอุปกรณ์ทั้งชุดโดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือตามที่เราเห็นสมควร อุปกรณ์ที่เปลี่ยนทดแทนอาจมีสีหรือรุ่นที่เทียบเท่าแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่มีให้บริการ

หากต้องการได้รับการต่ออายุของการรับประกัน คุณจำเป็นต้องเก็บรักษาและแสดงหลักฐานการลงทะเบียนนี้พร้อมกับใบเสร็จต้นฉบับ ณ ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ Oral-B ในพื้นที่ของคุณ เราขอแนะนำให้พิมพ์เอกสารนี้และเก็บไว้คู่กับใบเสร็จต้นฉบับของคุณ คุณสามารถดูรายชื่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ Oral-B ได้ที่ service.braun.com

การรับประกันนี้มีผลบังคับใช้กับทุกประเทศที่ Oral-B หรือตัวแทนที่จำหน่ายที่ได้รับมอบหมายได้ทำการจัดหาอุปกรณ์นี้ การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมความเสียหายอันเนื่องจากการใช้งานไม่เหมาะสม การสึกหรอหรือการใช้งานตามปกติ โดยเฉพาะที่หัวแปรง รวมถึงข้อบกพร่องที่มีผลไม่สำคัญมากนักต่อคุณค่าหรือการทำงานของอุปกรณ์

การรับประกันสินค้าที่มีข้อจำกัดนี้ไม่สามารถใช้ได้กับ (i) ความเสียหายอันเนื่องจากอุบัติเหตุ, การใช้ในทางที่ผิด, ใช้ในทางที่ไม่ควร, ละเลย, การใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรือไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของ P&G (ii) ความเสียหายอันเนื่องจากการให้บริการโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พนักงานของ Braun หรือศูนย์บริการอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก Braun (iii) มีการดัดแปลงผลิตภัณฑ์หรืออะไหล่โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก P&G และ (iv) ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือขาดความสามารถในการใช้ขาตั้ง/ตัวยึดสมาร์ทโฟนของ Oral-B, ที่ยึดกระจกสมาร์ทโฟน หรือเคสใส่แท่นชาร์จไฟสำหรับเดินทาง («อุปกรณ์เสริม»)"

คำชี้แจงด้านสิ่งแวดล้อม Recycling Imageset - desktop

"ผลิตภัณฑ์มีส่วนประกอบของแบตเตอรี่ และ/หรือขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถรีไซเคิลได้ เพื่อเป็นการปกป้องสิ่งแวดล้อม โปรดอย่าทิ้งรวมกับขยะเครื่องใช้ภายในบ้าน แต่ให้นำไปทิ้งที่จุดรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการจัดเตรียมไว้ในประเทศของคุณเพื่อนำกลับมารีไซเคิล"