Oral-B Logo
Oral-B Service

Korisnički priručnici
Pronađite pravi korisnički priručnik za vaš Oral-B proizvod.

Pronađite odgovarajuće priručnike za svoj Oral-B proizvod.

Unesite četvorocifreni broj vašeg proizvoda:
Ili izaberite svoj proizvod sa liste:

Gde da pronađem broj tipa mog proizvoda?

Četvorocifreni broj tipa, koji je utisnut na svim Oral-B proizvodima sa napajanjem, može se koristiti za određivanje odgovarajućeg(ih) dijela(ova) za vaš proizvod.

Primer za četvorociftreni broj (Tip: 3753):

Part number example 1